KRM

Venneforeninger

Stavanger museum har to venneforeninger

STAVANGER MUSEUMS VENNER Foreningen Stavanger museums venner ble stiftet 8. mars 1993, samtidig med at Stavanger museum ble omdannet til en stiftelse. Foreningen er en direkte fortsettelse av Stavanger Museums medlemsforening, stiftet 8.mars 1877. Venneforeningen har til formål å støtte museets virksomhet. Venneforeningen arrangerer jevnlige medlemsarrangementer.

Som medlem i Stavanger museums venner får du gratis inngang til følgende museer: Stavanger museum med Norsk barnemuseum, Stavanger kunstmuseum, IDDIS - Norsk hermetikkmuseum og grafisk museum, Stavanger maritime museum, Ledaal, Breidablikk, Holmeegenes og Utstein Kloster.

De av medlemmene som har anledning til det, deltar som frivillige på arrangementer i regi av Stavanger Museum, som for eksempel Museumsnatt.

Stavanger museums venners styre:

Jørg Eirik Waula

Leder

Arne Larsen

Styremedlem/Kasserer

Torstein Ormøy

Styremedlem/Sekretær

Ove Myklebust

Styremedlem

Brit Mari Carr

Styremedlem

Aud Marit Godøy

Styremedlem