KRM

Venneforeninger

Stavanger museum har to venneforeninger

STAVANGER MUSEUMS VENNER Foreningen Stavanger museums venner ble stiftet 8. mars 1993, samtidig med at Stavanger museum ble omdannet til en stiftelse. Foreningen er en direkte fortsettelse av Stavanger Museums medlemsforening, stiftet 8.mars 1877. Venneforeningen har til formål å støtte museets virksomhet. Venneforeningen har i 2024 besluttet å avvikle virksomheten. Et nytt vedtak må gjøres i 2025 før nedleggelsen skjer.

Stavanger museum takker venneforeningen for støtten og innsatsen.

Stavanger museums venners styre består av:

Jørg Eirik Waula

Leder

Arne Larsen

Styremedlem/Kasserer

Torstein Ormøy

Styremedlem/Sekretær

Ove Myklebust

Styremedlem

Brit Mari Carr

Styremedlem

Aud Marit Godøy

Styremedlem