KRM

Om museet

Ett bygg - mange historier

Stavanger museum i Muségaten er et spennende sted å besøke. Den ærverdige bygningen har tatt i mot nysgjerrige og kunnskapslystne museumsgjester i over 100 år. Her kan besøkende lære om fugler og dyr, naturen både lagt vekke og helt nær oss. Museet viser Stavanger bys historie fortalt gjennom historien om barndom. Norsk barnemuseum i samme bygning er det uendelig mange morsomme gamle leker som får de eldste til å mimre og de yngste til å undres over livet i tidligere tider.

Stavanger museum ble stiftet 8. mars 1877. I de første årene holdt museet til i et gammelt bolighus i Nedre Strandgate 3, men i 1893 kunne man flytte inn i det første byggetrinnet til museet vi kjenner i dag (Muségata 16). Bygget rommer i dag naturhistoriske og kulturhistoriske utstillinger, samt Norsk barnemuseum. I tillegg finner man her Norsk ringmerkingssentral og Museum Stavanger (MUST) sin administrasjon, fagbibliotek og tekniske verksted.

Kultur- og naturhistoriske utstillinger

Både kultur- og naturhistorie har vært viktig siden museets tilblivelse, men vinklingen av samlingene har endret seg gjennom tidene. I dag formidler vi Stavanger bys historie og det biologiske mangfoldet i regionen. Museet har også en medisinsk samling med tilhørende utstilling.

Norsk barnemuseum

I 2011 flyttet Norsk barnemuseum fra Stavanger kulturhus, Sølvberget, til Muségata 16. Muséet ble åpnet etter initiativ fra Per Inge Torkelsen i 2001, og er et kulturhistorisk museum om barnekultur og barndomshistorie. Museet har også en utendørs lekepark med historiske leker og spill.

Norsk ringmerkingssentral

I 1914 ble den første fuglen ringmerket i Norge av Hans Thomas Lange Schaanning. Han ble senere konservator ved Stavanger museum. Siden den gang har ornitologi vært en viktig del av museet. Museet organiserer i dag Norges ringmerkingssentral og ringmerker selv fugler ved museets forskningsstasjon, Revtangen Ornitologiske Stasjon, i Klepp.

Bygningen Stavanger museum

Stavanger museum er tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Museet stod ferdig i 1893, og fikk etter en ombygging i 1930 det utseendet vi kjenner i dag. Museets nåværende administrasjonsbygning fra 1964 ble tegnet av arkitektfirmaet Retzius og Bjoland.

Museet_1910_2000.jpg#asset:673

Første byggetrinn, 1893.

Musegata-16-sett-fra-Lagårdsveien.-2000

Andre byggetrinn, 1930.

Musegt-luftfoto-farge.jpg#asset:675

Tredje byggetrinn, 1964.