KRM

Fargeleggingshefte om Middelalderen

Fargelegg middelalderen

Her kan du laste ned vårt fargeleggingshefte om Middelalderen. I heftet finner du QR-koder som kan scannes med mobilen for informasjon om Middelalderen. Heftet er skapt i samarbeid mellom Landlovsprosjektet (UiB) ved Jørn Øyrehagen Sunde og Norsk barnemuseum ved Ståle Ådland og Mette Tveit.

Vi har først og fremst sett for oss denne bruken når vi har jobbet med heftet:
• Barnet skal kunne fargelegge uten hjelp og bli pirret til å lære mer om middelalderen.
• Voksne skal ha mulighet til å lære om middelalderen sammen med barn på en lekende og utforskende måte.
• Lærere skal kunne bruke heftet som opplæringsmateriell i grunnskolen og få mulighet til å engasjere hele klassen samtidig ved at elevene fargelegger og lytter mens læreren forteller. Lærerne får med dette heftet en mulighet til å nå elevene med ulike lærestilpreferanser ved at de benytter taktil, kinestetisk, auditiv og visuell læringsstil på en og samme tid.

Selve fargeleggingsheftet kan kjøpes i museumsbutikken på Stavanger Museum eller laste ned her.