KRM
Utstilling

Museumsreisen

Innsamling av dyr gjennom 140år

Fokus på innsamling av naturhistorisk materiale har endret seg mye siden Stavanger Museum ble etablert i 1877. Utstillingen forteller om museets endring fra en mer eller mindre tilfeldig innsamling av eksotiske dyr med hele kloden som nedslagsfelt, til et fokus i stadig økende grad rettet hjemover mot kartlegging og overvåking av arter i Norge generelt og Rogaland spesielt.

Utstillingen er delt inn tre ulike epoker, som viser til hvordan innsamlingen har endret seg med utviklingen av museet og naturhistorisk forskning.

EPOKE 1 (1877 – 1934)
I museets tidlige historie var innsamlingen preget av eksotiske dyr og gjenstander som kom inn blant annet via sjømenn og misjonærer. Utstillingene hadde som hovedformål å vise rare og fremmede dyr ute fra den store verden.

EPOKE 2 (1935 – 1981)
Fokus endrer seg fra en tilfeldig innsamling av preparater fra hele verden til en systematisk innsamling fra Norden og Europa. Særlig ble det ornitologiske arbeidet med ringmerking og fugleskinnsamlingen vektlagt.

EPOKE 3 (1981 - i dag)
Fra 1987 overtok Stavanger Museum eneansvar for driften av den norske ringmerkingssentralen. I tillegg har museets arbeid i økende grad vært knyttet til forskingsprosjekter og innsamling knyttet til Rogalands fauna.

Leopard fra Java. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUST.Leopard fra Java. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUST.Vågehval fra Gandsfjorden 1884. Foto: Oddbjørn Løken Aarstad.Vågehval fra Gandsfjorden 1884. Foto: Oddbjørn Løken Aarstad / MUST.