KRM

Prosjekt på urbane fuglebestander

URBPOP

URBPOP er et nasjonalt prosjekt som fokuserer på urbane fuglebestander, i hovedsak måkerfugler, svaner, sothøne og sivhøne. Prosjektet er et samarbeid med UiO og UiB. Prosjektet har som målsetning å samle informasjon om vandringer, overlevelse, ungeproduksjon og hvilke ressurser det er som trekker fuglene til byene. Denne informasjonen kan blant annet være nyttig dersom man ønsker å besvare spørsmål i forbindelse med enkelte av utfordringene som kan oppstå mellom mennesker og fugl, når antallet fugl øker i byene. Prosjektet er tilrettelagt slik at publikum kan være med å bidra med innsamling av data. Fuglene er merket med fargede plastringer med en kode på 3-5 bokstaver/tall, som kan avleses på avstand med. f.eks. kikkert. Publikum som klarer å lese av en slik kode kan rapportere dette på nettsiden: http://www.ringmerking.no/cr/ . Her får man omgående svar på hvilken fugl det er blitt observert, og hvor den evt. er registrert tidligere.

URBPOP RAPPORT nr. 1

URBPOP i Stavanger

URBPOP folder