KRM

Vandreutstilling: Miserabiles personae

Kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274

Museum Stavanger ved Norsk barnemuseum har laget vandreutstillingen Miserabiles Personae- Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274. Gjennom 2024 skal lovens 750-årsjubileum feires, koordinert av Nasjonalbiblioteket. Utstillingen er utviklet sammen med professor i rettsvitenskap Jørn Øyrehagen Sunde og har, som en opptakt til jubileet, reist landet rundt fra 2016 til i dag: Fra Stavanger til Bergen, Aga i Hardanger, Shetland, Frosta i Trøndelag, Gulen i Sogn, Uvdal, Eidsvoll, Moster, Alta før den avslutter på Domkirkeodden i Hamar.

Utstillingen er blitt formet undervegs med nye fortellinger om stedene og folkene den er kommet til, sammen med visningsstedene, Jørn Øyrehagen Sunde, middelalderhistoriker Erik Opsahl, pensjonert tingrettsdommer Astrid Lærdal Frøseth og formgiver Ståle Ådland. Utstillingen passer både for voksne og barn, vises for tiden ved Alta museum og åpner 8. mai 2024 på Domkirkeodden.

Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 (Landslova) tok hensyn til de fattige. Miserabiles Personae er en betegnelse for de fattige og de som står svakt i samfunnet. Utstillingen formidler nettopp barns- og svake samfunnsgruppers kår i det norske middelaldersamfunnet. Barnemuseet har produsert utstillingen sammen med professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde (UiO) og formgiver Ståle Ådland. Flere er knyttet til utstillingsprosjektet, blant andre professor i historie Erik Opsahl (NTNU) og pensjonert tingrettsdommer Astrid Lærdal Frøseth. Nederst på denne siden kan du se flere filmer om Landslova med Jørn Øyrehagen Sunde.

Utstillingen er laget for både barn og voksne, og passer godt for ulike aldersgrupper som sammen ønsker å lære om lovens betydning for det norske samfunnet.

Utstillingen ble først vist i Stavanger. Dette kan du lese om i en artikkel i Museum Stavanger sin årbok (2016) skrevet av Jørn Øyrehagen Sunde: «Kong Magnus VI Lagabøter og hospitalet i Stavanger. Bakgrunn for utstillinga Miserabiles Personae i kjellaren på St. Petri kirke.». Etter Stavanger gikk utstillingen til Bergen, Aga, Shetland, Frosta, Gulen, Nore- og Ulvdal, Eidsvoll og Moster på Bømlo. Alta og Hamar står for tur.


Finn ut mer om middelalderen i dette fargeleggingsheftet.


I fargeleggingsheftet kan du også lære om Landslova og finne ut hvordan det kan ha vært å være barn i middelalderen. Hva trodde de på og hva var de redde for? Hvem bestemte? Hvordan var livet som fattig og rik, på landet og i byene?

Barndom i Middelalderen
I utstillingen møter du Kristin og Magnus fra Stavanger. De er ti år i 1280. Nederst på denne siden finner du fire korte filmer med de to barna. I filmene forteller de hvem de er, hva de må gjøre, -liker å gjøre og om sine bekymringer og fremtidsdrømmer.

Magnus-og-Kristin.jpg#asset:11440

Kristin og Magnus spilles av Michael Collins og Mille Hamre fra Barne- og ungdomsteateret, Rogaland teater. Bildet er fra innspillingen i 2015. Kristin og Magnus kan du også møte i utstillingen «Tidsrommet - barndom gjennom 900 år». I tillegg til å møte disse barna kan du på hvert nytt visningssted bli kjent med andre barn fra de ulike visningsstedene. På den måten håper vi å utvide forståelsen av hvordan det kan ha vært å være barn i middelalderen.

20-04-14-Forside-av-utstillingsbok-002.jpg#asset:11676


Magnus Lagabøters landslov av 1274
Magnus Lagabøters landslov var den første landsdekkende loven Norge fikk. Den var unik fordi den tok spesielt hensyn til fattige og hjelpetrengende. Den ga de svakeste samfunnsgrupper rettigheter. På den måten representerte Landslova et nytt menneskesyn.

Den var den tredje riksdekkende lovboka som ble laget i Europa. Lovboka fikk stor utbredelse. I 1350 fantes det ett manuskript av landslova per 1150 innbyggere i det norske riket.

Utstillingen er formelt knyttet til Landslovprosjektet (2014-2024) ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har som formål å produsere ny kunnskap om norsk retts- og kulturhistorie i høymiddelalderen. Fram mot 2024 jobbes det på ulike måter med å markere at det i 2024 er 750 år siden vi fikk Kong Magnus Lagabøters Landslov. Vandreutstillingen er en del av denne markeringen.

Bli kjent med Norge i middelalderen og legg et besøk til stedene hvor utstillingen vises!

Har du spørsmål om utstillingen? Ta kontakt med hege.stormark@museumstavanger.no

Møt Kristin og Magnus

Kristin og Magnus forteller om hvordan det er å vokse opp i Stavanger i middelalderen.

Kristin og Magnus forteller om hvordan det er å vokse opp i Stavanger i middelalderen.

Kristin og Magnus forteller om hvordan det er å vokse opp i Stavanger i middelalderen.

Kristin og Magnus forteller om hvordan det er å vokse opp i Stavanger i middelalderen.