KRM

Ny art for vitenskapen på Brusand

Soppmygg (Mycetophilidae) er en artsrik gruppe av tovinger som til tider kan være ganske tallrike i insektfangstene fra «MUST Malaise». Navnet har de fått fordi de fleste artene har larvestader som lever i sopp. De er spesielt tallrike om høsten, logisk nok siden høsten er høysesong for sopp. Mange av dem overvintrer som voksne, ofte inne i gamler gruver og grotter.

I Norge er det kjent ca 820 arter av soppmygg, og nye oppdages stadig. Inntil nylig var det kjent knapt 100 arter fra Rogaland. Materiale fra MUST Malaise og Jarl Birkeland sin insektkartlegging i Sokndal har doblet dette antallet i løpet av de siste par årene, og mannen som identifiserer og registrerer dem er Professor Jostein Kjærandsen og holder til på Tromsø Museum. Blant de nye funnene fra Rogaland har flere også være nye for Norge.

Her om dagen kom det ekstra spennende nytt fra Jostein: Malaisefellene på Brusand i Hå hadde plukket opp en liten soppmygg i slekten Brevicornu, som ingen i ekspertgruppen som jobber med soppmygg i Nord-Europa kunne identifisere. Jostein hadde sendt et par individer til barcoding, og sammenligninger med genmateriale i BOLD (Barcoding of Life Data) viste at arten fra Brusand var genetisk ulik andre arter i slekten Brevicornu. Den nærmeste slektningen holdt til i Canada og var ca. 2,5% ulik. Alt tyder på en ny art for vitenskapen!

Fig 1: Slik ser den ut, den nye arten. Med en kroppsstørrelse på beskjedne 3 mm er den mindre enn de fleste andre soppmygg. Nærstående arter av insekter, soppmygg inkludert, må ofte skilles på små ulikheter i utformingen av kjønnsorganene. Plansje: Jostein Kjærandsen.

Kartlegging av arter hvilke arter som lever i Rogalandsnaturen er en prioritert oppgave for MUST, avd. for naturhistorie. Det har vært mye fokus på tilbakegangen i insektbestander, og dersom vi skal forstå omfanget av disse endringene så må vi ha mest mulig kunnskap om hvilke arter som finnes. Insekter og andre arter forsvinner fra jordas overflate i et alarmerende tempo, etter hvert som vi mennesker legger beslag på stadig mer av plassen. Sprøytemidler, vindmøller og lysforurensing er eksempler på menneskeskapte virksomheter som bidrar til tilbakegangen, men oppdyrking, tilplanting og nedbygging av natur er det største problemet. Mange arter forsvinner uten at vi noen gang var klar over deres eksistens, men denne lille soppmyggen får i alle fall et vitenskapelig navn og en beskrivelse i nær fremtid. Akkurat denne ble funnet innenfor grensene til et verneområde, så kanskje den lever en tryggere tilværelse enn de fleste insekter?

Så langt har MUST sendt drøyt 8000 soppmygg til Tromsø Museum, der Professor Kjærandsen plukker ut de mest interessante eksemplarene til den vitenskapelige samlingen. Noen av dem sendes videre til barcoding for å få kartlagt sitt DNA. Nå er vi akkurat ferdige med sorteringen av de siste fellefangstene fra 2020, og en ny forsendelse med 6000 soppmygg ligger klar. Hva skjuler seg i den, mon tro?

Fig. 2: Slik ser det ut på pulten til Jostein når an forsendelse med soppmygg fra Rogaland har ankommet. Hver prøve, som kan inneholde flere hundre eksemplar, har fått sin prøvekode, og prosessen med identifikasjon og registrering kan begynne. Foto: Jostein Kjærandsen.