KRM

Hauk over hauk blant darwinveps

Det er fra «sine egne» man skal ha det. Darwinveps (Ichneumonidae) av underfamilien Mesochorinae er hyperparasittoider, dvs, de legger sine egg i larvene til andre darwinveps og parasittveps. De lokaliserer altså en insektlarve som allerede har en larve av en parasittveps i kroppen, og så stikker den eggleggingsrøret gjennom larven og inn i parasittvepslarven!

Bilde 1: Astiphromma albitarse hunn, fra malaisefelle i Vikaneset, Sauda mai 2019. Til tross for at arten aldri tidligere var påvist i Norge, fikk vi ca. 125 eks i to malaisefeller som stod i dette flotte skogreservatet. Ut av bakkroppen stikker et tynt gult eggleggingsrør eller ovipositor, og bak dette ser vi ovipositorslirene, som på levenede dyr vil danne en beskyttende slire rundt ovipositoren.

Så langt har man identifisert 355 arter i underfamilien Mesochorinae i Europa. Inntil nylig var kun 49 av disse påvist i Norge, men det skyldes i stor grad mangel på identifikasjonslitteratur. I det siste nummeret av Norwegian Journal of Entomology har imidlertid Matthias Riedel og Håkon Haraldseide levert et solid bidrag til kunnskapen om denne fascinerende underfamilien av darwinveps.

Her har også MUST levert et bidrag. De siste to årene har vi sendt Mesochorinae både fra «MUST Malaise» og fra lysfellene på Revtangen, totalt over 400 eks, til Matthias Riedel i Tyskland. Matthias er stort sett den eneste i Europa som kan identifisere arter i slekten Mesochorus, som utgjør ca. 90% av underfamilien.

Bilde 2. Hannen til Astiphromma albitarse. Blant darwinveps er hanner og hunner ofte så forskjellige at man kan tro det er ulike arter. Hos mange underfamilier er det et gjennomgående trekk at hannene har lyse farger i ansiktet og lysere bein mens hunnene er mørkere. Legg merke til de to lange utstikkerne bak, paramerene. Dette er en del av de mannlige utvendige kjønnsorganene. Hos Mesochorinae er formen på disse så spesiell at underfamilien kan gjenkjennes enkelt på denne ene karakteren.

Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å få identifisert hvilke darwinveps som finnes i Norge. Ved å sende dyr fysisk, bilder av dyr pr. e-post, eller deling av bilder i diskusjonsgrupper på Facebook, drives kunnskapen fremover. Denne ovenfor nevnte artikkelen i NJE alene presenterte et tillegg på 43 nye arter Mesochorinae for Norges fauna. Av disse 43 var 10 fra MUST Malaise eller lysfellene fra Revtangen – det er vi fornøyd med! To av «våre» dyr var også nye for Skandinavia. Se tabell under for detaljer. Hele 4 av de 10 nye artene var faktisk fra lysfellefangstene på Revtangen OS, det tyder på at mange av disse artene primært er nattaktive. Det er kun materiale fra prøvesesongen i 2019 som er inkludert i denne publikasjonen, men vi vil fortsette å sende materiale til Matthias så vi regner med flere spennende oppdagelser!

Tabell: Nye arter av Mesochorinae der de første registreringene i Norge er gjort i regi av et MUST-prosjekt. Vi ser at fellen på Kjetså i Evje & Hornnes bidro med hele 3 nye arter, inkludert Mesochorus owenae som aldri tidligere var påvist i Skandinavia. Denne fellen passes av den gamle ringmerkerpionéren fra Setesdalen, Lars Breistøl. Prosjektet «MUST Malaise» hadde ikke vært mulig uten en håndfull dedikerte frivillige som setter opp, passer og tømmer en god andel av malaisefellene. Lønn for strevet får de utelukkende som en stor TAKK fra oss og vissheten om at jobben de gjør driver kunnskapen om insektene våre fremover.