KRM

Seljefly i Norge

En kort beskrivelse av de seks artene som finnes på Jæren.

På Revtangen OS har MUST drevet overvåking av nattaktive sommerfugler siden 2007. Det finnes ca. 2400 arter av sommerfugler i Norge, og drøyt 90% av dem er aktive i døgnets mørke timer. Ca. 300 av disse hører til en type kompakte og hurtigflygende arter i familien Noctuidae, eller NATTFLY på norsk.I slutten av mars begynner de første nattflyene å røre på seg, når nattetemperaturen kryper over på plussiden. I april er den en slekt som er helt dominerende på våre trakter nemlig seljefly (slekten Orthosia). På Jæren finner vi seks arter, og de pleier utgjøre minst 90% av fangsten i lysfellene. Disse har larver som lever på an lang rekke forskjellige løvtrær og urter, bl.a. selje. 23. april fikk vi alle seks samtidig i lysfellene våre på Revtangen OS, det skjer ikke ofte!

222-Buemerket_seljefly_Revtangen_202004_beh150.jpg#asset:11898

Den vanligste og mest karakteristiske arten er buemerket seljefly (Orthosia gothica). Fargen kan variere mye, og det sentrale «buemerket» kan være både brunlig og gulaktig.

222-Tverlinjet_seljefly_beh150.jpg#asset:11902

Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi) kjennes på de store merkene på fremvingen, som har en markert lys rand, og en markert jevntykk ytre mellomlinje. De fleste nattfly har en variant av disse to merkene, som kalles ringmerke og nyremerke.

222-Variabelt_seljefly_01_beh150.jpg#asset:11903

Variabelt seljefly (Orthosia incerta) er som navnet antyder veldig variabel i tegningene, og er noe større enn buemerket og tverrlinjet. En god karakter er at den ytre mellomlinjen er bølgete og fremstår mest som 2-3 avlange flekker heller enn en sammenhengende og rett linje som man ser hos tverrlinjet.

222-Lite_seljefly_Revtangen_20200423_beh150.jpg#asset:11899

Som navnet tilsier; lite seljefly (Orthosia cruda) er den minste representanten for seljeflyene, og kanskje den som er minst variabel i tegningene. Den kjennes på liten størrelse, beige til orangebeige farge, lite markerte linjer og et markert mørkt nyremerke. På Vestlandet virker denne å mangle nord for Karmøy/Etne.

222-Plettseljefly_Revtangen_20200423_beh150.jpg#asset:11900

Plettseljeflyet (Orthosia populeti) varierer veldig i størrelse, og kan noen ganger ligne på en liten variant av variabelt seljefly. De fleste har mer markerte mørke flekker langs den ytre mellomlinjen. Den har ofte en mer gråblå grunnfarge enn de andre artene i slekten, og oftest et bredt varmbrunt bånd midt på vingen. Larvene til denne lever mest på osp, og den er ikke like vanlig på ytre deler av Jæren som de andre seljeflyene, muligens pga at det er lite osp å finne i ytre strøk

222-Punktseljefly_beh150.jpg#asset:11901

Punktseljefly (Orthosia gracilis) kan minne om et stor utgave av tverrlinjet seljefly, men har ofte en mørkrosa grunnfarge, spissere fremvinge og en markert mørk tegning i indre del av nyremerket. En Revtangen-spesialitet som ikke er like vanlig som andre seljefly. På Vestlandet virker den ikke å forekomme nord for Karmøy/Etne.