KRM

Hålogaláddái gustovaš láhkalasáhus

Gonagas Håkon 5:a mearrádusa bokte borgemánu 12. Beaivvi 1313

Sámiid heahtedili dihte – man birra mii dál diehtit – ja duođalaš geafivuođa dihte, sihke eallinlági ja eará birgejumi dáfus, de leat mii čájehan dakkár árpmu ja árkkálmastima ahte 20 dálvvi dan rájes go sii šadde risttalažžan, de sii eai galgga máksit eanet go goalmmádasoasi dan sáhkus mii láhkagirjjis namuhuvvo, ležžet go sivalažžan gonagasválddi dahje girkolága ja hearrá árkabismma vuostá, ja das beroškeahttá guđe láhkaoasi ektui sii leat sivalažžan. Muhto maŋŋil go buot dat 20 dálvvi leat gollan, de galget sii máksit olles sáhkuid seamma ládje go eará ge dáluolbmáid riikkas, muhto goitge árpmuin ja árkkálmastimiin go dasa lea dárbu.

Ja mii sáddet váruhusa gonagasválddi ámmátolbmáide ja hearrá árkabismma ámmátolbmáide, sii geat áššáskuhttet girkolága vuođul, ahte ehpet galgga vearrut áššáskuhttit sámiid ehpet ge galgga baldalemiin oažžut sámiid addit dahje máksit iežadet dáhtu mielde go dii boahtibehtet vuonaide sin lusa. Muhto juohke dáhpáhusas gos diekkár dágut duođaštuvvojit duohtan, de mii bivdit áššeolbmáid dahje lágamánniid dahje earát guđet leat das lahkosis, ahte áittardit ja barget vuoiggalaččat sihke min ja sámiid vuostá, nu go vástidit Ipmilii ja midjiide, ja leahkit váruhussan earáide geat geahččalit diekkáriid bargat.

Dát reive čállojuvvui Bergenis guokte ija maŋŋil Lávrebeaivvi, min stivrenáigodaga vihttanuppelogát jagis. Bjarne Audunsson bijai iežas seailla reivii ja Torgeir Tovisson čálii.

Professor emerita Else Mundal lea jorgalan teavstta ođđadárogillii