KRM

Vitenskapelig samling

Avdeling for naturhistorie

MUST har så langt satset på å bygge opp vitenskapelige samlinger som gjenspeiler kun deler av faunaen. Hvilken kompetanse som har fantes hos de ulike konservatorene har i stor grad være styrende for hva man har prioritert.

De viktigste samlingene er bygget opp innenfor ornitologi og entomologi. Fuglesamlingen rommer ca. 4300 skinn samt ca. 300 kull med egg fra diverse arter. Disse er magasinert på fjernmagasin på Åmøy. I tillegg finnes et betydelig antall monterte pattedyr (ca. 290) og fugler (ca. 1320). En del av de monterte eksemplarene må karakteriseres som reine utstillingseksemplar, og kunnskapen om opprinnelsen til disse eksemplarene er ofte vag eller manglende.

En mindre samling osteologisk materiale (beinmateriale)

finnes også, men mye av dette er gammelt materiale som er dårlig merket. Samlingen inkluderer ca. 5 komplette hvalskjeletter samt noen hvalskaller. I tillegg er det produsert en relativt ny referansesamling som inkluderer komplette skaller av de fleste husdyr og andre større pattedyr som publikum gjerne henvender seg til museet for å få identifisert.

Den entomologiske samlingen er dominert av to viktige delsamlinger:

1.      Holger Holgersens samling av maur og sikader, ca. 7000 eks. Denne er den eneste som er ferdig digitalisert og tilgjengelig via Artskart.

2.      Sommerfuglsamling. Kjernen i samlingen utgjøres av historisk samling fra Arne Nielsen, Tore R. Nielsen og Einar Fugelli, mye samlet fra Jæren i perioden ca. 1950-1970. Samlingen inneholder også en betydelig mengde eldre eksemplarer fra andre deler av landet, inkl. en del materiale fra Østlandet innsamlet på slutten av 1800-tallet. Ca. 1000 nye eksemplar fra virksomheten på Revtangen OS i perioden 2010-2016 er tilført de siste årene.