KRM

Samling Norsk barnemuseum

Leketøy og barneutstyr

Samlingen består av leketøy, barneutstyr, og andre gjenstander som representerer barndom og barnekultur i Norge før og nå og utgjør nærmere 6000 gjenstander. Museet tar vare på det som er produsert for barn men også det barn har lekt med og samlet på gjennom tidene.

Norsk barnemuseum er et kulturhistorisk museum som dokumenterer, forsker og formidler kunnskaper om barndom, barns oppvekst og -kultur. Museet åpnet i 2001 etter initiativ fra Per Inge Torkelsen med utgangspunkt i hans leketøysamling. Noe av leketøyet vises på museet i utstillingene «Leketøy forteller» og «Det var en gang en tresko». Norges største leketøyfabrikk, Lærdal, lå i Stavanger. Du kan se leketøyet fra Lærdal i linken til høyre.

Samlingen representerer det brede lag i befolkningen. Noen av gjenstandene finner du på Digitalt museum.