KRM

Kunsten å lage utstillingsdukker

Bak kulissene

Historiske klesplagg er ofte skreddersydd til en person og standardiserte utstillingsdukker passer derfor ofte ikke. I tillegg er eldre tekstiler også ofte skjøre. Feil passform og feil materiale kan føre til at plagget får skader. For å unngå at klesplagg blir ødelagte når de stilles ut, er det derfor viktig at utstillingsdukken som brukes, er laget av riktig materiale og har riktig passform. Stavanger museum har derfor i noen utstillinger valgt å lage egne utstillingsdukker for å oppnå dette.

Ulike metoder
Det finnes ulike måter å lage en utstillingsdukke på. En metode er å bruke fosshape. Fosshape er et filt-materiale som blir stivt når det varmes opp. En utstillingsdukke i fosshape lages ved å dekke en form med fosshape og bruke for eksempel en dampmaskin til å stive av materiale. Teknikken er mindre tidkrevende enn en del andre teknikker, men er også noe mindre robust og tåler mindre vekt. En annen måte er å bruke buckram til å lage en utstillingsdukke. Buckram er et stivt og strekt tekstil. Opprinnelig ble begrepet brukt om et sterkt stivt bomullsstoff, særlig brukt i bokbinding, men i dag brukes det også om linstoff dekket i hvetestivelse. Utstillingsdukke i buckram lages ved at man dekker en form i plast og legger lag på lag av linstoff i hvetestivelse oppå hverandre. Dette er en tidkrevende prosess, men gir en utstillingsdukke som tåler tunge tekstiler og som er mulig å skreddersy til den tekstilen man ønsker. Teknikken er brukt av flere store museer, som Victoria and Albert Museum, og Museum of Modern Art i New York.

Utstillingsdukker i Fra Hulda til Hijab
I utstillingen Fra Hulda til Hijab som åpnet på Stavanger museum sommeren 2022 valgte museet å lage utstillingsdukker av buckram da to empirejakker skulle stilles ut. Denne utstillingen belyser viktige spørsmål om bunadsbruk i dag, i lys av økonomi, kjønnsidentitet og etnisk opphav. Utstillingen forteller blant annet om den historiske utviklingen av det vi i dag kjenner som bunader, og om tradisjonen med bunad til konfirmasjonen. I tillegg viser den det fargesprakende mangfoldet av folkedrakter som brukes av rogalendinger med opphav andre steder i verden. Utstillingsperiode: 24. juni 2022 - 27. oktober 2023.

I denne videoen kan du se hvordan vi gikk fram når vi skulle stille ut empirejakkene: