KRM

Lek eller fare?

Fra lekeapparat til museumsgjenstand.

En artikkel av Trude Eriksen tar for seg hvordan holdningen til sikkerhet for barn har endret seg fra mellomkrigstiden og frem mot i dag og hvordan dette har påvirket barns lek.

Sammendrag:

Det sterke fokuset på sikkerhet for barn i dagens samfunn har ført til en rekke tiltak som skal beskytte barn mot farer. Fra å ha frihet til å bevege seg nesten hvor som helst, har barn i dag en hverdag sterkt preget av voksenkontroll.

En vugge og en karusell fra 1960-årene ble flyttet fra en lekeplass og innlemmet i samlingen til Norsk barnemuseum, og fortolkningsrammen for disse lekene endret seg. Kontrasten mellom barns oppvekst i mellom- og etterkrigstiden, hvor barn i stor grad var uten tilsyn, også i førskolealder, og barns oppvekst i dag, er stor. Som museumsgjenstander vitner vuggen og karusellen om at endringer i synet på sikkerhet for barn er kulturelt foranderlig. Opprinnelig var denne typen lekeapparater alternativer for farlige lekeplasser, nå er de ikke sikre nok.