KRM

Krystallkutlingen, en eller flere arter?

Krystallkutling er i dag klassifisert som en art. Det finnes imidlertid indikasjoner på at det kan finnes 2, eller til og med 3 arter.

Krystallkutlingen (Crystallogobius linearis) er en av Norges minste fisker, og lite forskning er gjort på denne arten. Iktyolog Dr. Ulrich Schliewen ved de Bavariske samlinger i Munchen, mener å ha indikasjoner på at det finnes flere arter krystallkutling. For eksempel viser studier av hodeskalle og tenner på krystallkutlinger fra Middelhavet og Norge, store forskjeller.

Krystallkutlingen lever bare ca. et år, og den gjennomgår store morfologiske forandringer i løpet av året. Spesielt så utvikler hannfiskene enorme tenner når det når det nærmer seg gytetid.

Museum Stavanger bidrar til forskning om denne arten. Prosjektets første fase går ut på å samle inn krystallkutlinger fra stavangerområdet hver måned i et år, for å se hvordan de utvikler seg. De innsamlede fiskene blir sendt til Tyskland der de blir skannet for å få ut bein- og tannstruktur, samt at det blir tatt DNA-prøver av fiskene. Dette arbeidet er en del av en PHD for en student i Munchen.

Lite er også kjent om krystallkutlingens gyting, så det blir gjort studier i felt for å forsøke å finne og dokumentere gytende krystallkutlinger. Det antas at den gyter i tomme pusterør fra gravende muslinger. Senere vil det bli satt opp habitat i akvarier for å skaffe mer kunnskap om krystallkutlingene.

Prosjektet vil føre til en eller flere vitenskapelige artikler og en doktorgrad.

Fotografier

Foto på toppen av artikkel: 3D skann av en krystallkutling fra Hundvåg. Legg spesielt merke til de kraftige tennene på bildet forfra. Foto: Teresa Westermeier og Alex F. Cerwenka