KRM
Utstilling

Verdens rikeste land

Penger som inngangsbillett

Hvordan er det å vokse opp i en lavinntektsfamilie i dagens Norge? I denne utstillingen møter du ungdommer i krevende livssituasjoner. I en helt spesiell installasjon, som er blitt hjertet i utstillingen, forteller ungdommene om sine tanker, følelser, utfordringer og drømmer.

Du kan finne noen filmer knyttet til utstillingen nederst på denne siden.

I tillegg finnes det flere linker til høyre på denne nettsiden

Den første filmen her møter du Mette Tveit fra Forsker-standup 2019. Hun forteller om forskningen som ligger bak utstillingen.

Den andre filmen - forestilling fra økonomifestrivalen Kåkånomics 2019 med Anders Vagle, Ylva Kvie-Sande og Cathinka Guldberg-Nessler som spiller barna Leo, Sahra og Silje. Tekstene de framfører er direkte sitater fra intervjuer vi har gjort med barn og unge som vokser opp i fattige familier i Stavanger i dag. Etter forestillingen presenterer Gunnar Roaldkvam historiske perspektiv på fattigdom i Stavanger i samtale med Johnny Emanuelsen

Den tredje filmen - Før vi laget utstillingen gjorde vi en undersøkelse. Hva tenker og vet Stavangers befolkning om barnefattigdom i Stavanger? Elever ved Auglend barneskole og Godalen- og Bergeland videregående skole var året 2018 ute som stuntreportere for Norsk barnemuseum. Mer enn 500 tilfeldige folk på gata i Stavanger deltok. Resultatet av undersøkelsen var: Mange i Stavanger (88%) vet at det finnes barn som vokser opp i familier som kan defineres som fattige, men relativt få (71%) vet hvem disse er. Fattigdommen holdes skjult.

Den fjerde filmen – er en smakebit fra ett av flere prosjekter som vi gjorde med barn og unge for å få svar på dette spørsmålet: Når trenger barn og unge penger får å kunne delta på viktige samfunnsarenaer? Mer enn 100 barn bidro på ulike måter for å gi oss kunnskap om dette. På bakgrunn av informasjonen vi fikk gjorde vi en gjenstandsinnsamling som vises i utstillingen.

Utstillingen åpnet 5. juni 2019.

Vil du vite mer? Kontakt mette.tveit@museumstavanger.no og hege.stormark@museumstavanger.no