KRM
Utstilling

Vår natur?

Om naturmangfold i Rogaland

Hva heter den svarte fuglen i hagen? Hva er en admiral? Finnes det oter i Rogaland? Gjennom forskning, kunnskap, humor og lek ønsker vi å inspirere deg til å lære mer om den lokale naturen og naturmangfoldet i den. Det er bare gjennom kunnskap om hva vi har, at vi blir klar over hva vi kan miste.

Naturen i Rogaland er svært spennende! Variasjonen i landskapet, fra vestlandske fjell til sørlandsk skjærgård, gir uttrykk gjennom mange naturtyper og stor artsrikdom.

Rogaland assosieres ofte som et fylke som satser på næring og har en befolkningstetthet som er blant de største i landet. Satsingen på utvikling og bruk av naturressurser har en bakside ved at naturen bygges ned. Vi må ta på oss forvaltningsoppdrag som naturen selv har løst tidligere, blant annet gjennom å ikke tillate store rovdyr i Rogaland. Som konsekvens har vi svært manipulerte økosystemer.

Trenger vi naturen? Trenger naturen oss?

Kom på museet og utforsk naturen vi har rundt oss og bli inspirert til selv å dra ut og oppleve og ta vare på naturen. Hva finnes i fjorden, på fjellet eller under søppeldunken i bakgården din?

Biodiversitetsveggen
Det finnes mange arter i Rogalandsnaturen. Kan du navnet på noen av artene? Vi håper du lar deg inspirere til å egne naturmøter med de flotte dyrene i nærmiljøet.
ulv vår natur
Ulv (Canis lupus) finnes ikke lengre i Rogaland. Dette er en ung hann som vandret inn i Rogaland og ble skutt. Rogalandsnaturen mangler alle store rovdyr etter et stortingsbestemt vedtak om at vestlandet skal være rovdyrfritt.
Skog økosystem vår natur
Besøkende kan vandre i flere av økosystemene som vi har i Rogalandsnaturen og møte dyrene som lever der. Økosystemene byr også på nærkontakt med fem utvalgte dyr. Dyrene som kan tas på er oter (Lutra lutra), steinkobbe (Phoca vitulina), hare (Lepus timidus), hjort (Cervus elaphus) og rådyr (Capreolus capreolus).
husspissmus vår natur
Naturen vil alltid være i endring, hvor tempoet økes av menneskelig aktivitet. Husspissmus (Crocidura russula) er en ny art i Norge og er så langt bare funnet på Jæren. Arten har mest sannsynlig fulgt vært blindpassasjer og er uønsket i norsk natur da den kan påvirke våre økosystemer negativt.
katt m grønnfink vår natur
Måten vi lever på påvirker naturen rundt oss. Huskatten har tatt en grønnfink (Carduelis cloris) og det er estimert at katter årlig tar 7 millioner fugler. Bjelle på katt er et av flere bevaringstiltak som presenteres i utstillingen.Utstillingen "Vår natur?" er realisert med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Stavanger kommune ved 900-årsjubileeet Stavanger 2025, Forus Næringspark og Sparebankstiftelsen SR-Bank. Design: Expology.