KRM
Utstilling

Vår natur?

en utstilling om naturmangfold i Rogaland

Gjennom forskning, kunnskap, humor og lek ønsker vi å inspirere deg til å lære mer om den lokale naturen og naturmangfoldet i den. Hva finnes i fjorden, på fjellet eller under søppeldunken i bakgården din?

Naturmangfold kan deles inn i tre ulike typer: artsmangfold, mangfold mellom ulike økosystemer, og genetisk mangfold innenfor en art.
Artsmangfoldet i Rogaland påvirkes i særlig grad av to faktorer. På den positive siden ligger Rogaland i brytningssonen mellom to regioner. Den sørlige delen, særlig kommuner som Sokndal og Eigersund, har natur og klima som har mer til felles med Agder enn resten av fylket. Derfor finner vi mange varmekjære arter i disse områdene som vi ikke finner lengre nord i fylket. I tillegg har vi fjordstrøkene der det er stor variasjon i naturtyper og vegetasjonstyper, og kort vei fra fjord til fjell. Det skaper leveområder for mange arter, og et rikt artsmangfold.

På toppen av dette har vi Jærstrendene, en helt særegen naturtype som ellers bare forekommer sparsomt på Lista. I sanddynene finnes en helt spesiell flora, og tilknyttet denne også en spesiell insektfauna med mange sjeldne arter.

På den negative siden er Rogalands fauna og økosystem kraftig manipulert. De store rovdyra er utryddet, noe som fører til kunstig høye bestander av hjort, rådyr, og små rovdyr som rødrev.
Store bestander av husløse katter trives også i det milde klimaet. Dette er faktorer som gir store skadevirkninger på artsmangfoldet, via overbeiting på vegetasjonen og et kunstig høyt predasjonstrykk på mange arter fugler og småpattedyr.

I den nye utstillingen kommer vi til å sette søkelys på hva den enkelte kan bidra med for å hjelpe naturen vår, og ikke minst å vise frem alt det fantastiske vi har her i Rogaland.

Vi gleder oss til vi endelig kan slippe dere inn dørene til Rogalands naturmangfold 23. mars.

Utstillingen "Vår natur?" er realisert med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Stavanger kommune ved 900-årsjubileeet Stavanger 2025, Forus Næringspark og Sparebankstiftelsen SR-Bank.