KRM
Utstilling

Tidsrommet

Barndom gjennom 900 år

Barndomshistorie fra middelalderen til i dag.

I denne aktivitetsutstillingen knyttes barndom tett opp til tid og rom. Vi trekker historiske linjer som viser hvordan barns liv, og våre forestillinger om barn og barndom, har endret seg.

Utstillingen rommer en barndomshistorisk tidslinje som tar for seg politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer som har betydning for barndommens utforming. På tidslinjen presenteres fem tidsdykk, hvor du inviteres til å se på hvordan disse faktorene får forskjellige barndomshistoriske uttrykk knyttet til barnets kjønn, sosiale status og bosted. Tidsdykkene er først og fremst knyttet til Stavangers lokalhistorie, mens tidslinjen er orientert om barndomshistorien på et nasjonalt nivå. I tid strekker utstillingen seg fra middelalderen og fram til i dag.

Hvert tidsdykk er bygget opp rundt to barn på ti år. Disse tidsbarna er barndomsrepresentanter for forskjellige kjønn, bosteder og sosiale lag i sin tid.

Utstillingen "Tidsrommet - barndom gjennom 900 år" har historiske kulisser, lyder, lukter, film, aktiviteter, gjenstander, illustrasjoner og kostymer som skaper rammen omkring fortidens barndom.

Hvilke bekymringer hadde barn i middelalderen? Hva drømte barn om på 1880-tallet? Hvordan var det å være jente på 1960-tallet?


Blant barna du kan bli kjent med finner du Kristin og Magnus, som vokste opp i Stavanger i middelalderen: