KRM
Utstilling

Inn til beinet

En utstilling om skjeletter

Skjeletter finnes i mange former, farger og funksjoner. Skjelettet støtter opp og beskytter ulike deler av kroppen, men det kan også brukes til å spise med, sloss eller rett og slett bare som pynt.

I skjelettet finnes noen av de hardeste og sterkeste materialene i naturen. Ikke alle skjeletter er lagd av bein. Noen har skjeletter av for eksempel brusk, kalk, kitin eller til og med krystaller.

Skjeletter kan være både på utsiden og innsiden av kroppen. Virveldyr som pattedyr, fugl og fisk har hovedsakelig indre skjelett (endoskjelett), mens andre dyr som insekter, snegler og krepsdyr stort sett har ytre skjelett (eksoskjelett).

Her har vi samlet et utvalg av skjeletter fra våre samlinger for å vise den store bredden i hva skjeletter er og hvilken funksjon de har.