KRM
Utstilling

Skeive dyr og smilende skjeletter

01. nov. 2002 - 31. okt. 2016

Denne utstillingen ble laget til Stavanger museums 125års jubileum i 2002, og viser det zoologiske materialet som ble samlet inn i museets eldste historie. Selv om de preges av tidens tann, er flere av gjenstandene i dag uerstattelige.

8. mars 1877 møttes sju alvorlige menn på Stavanger Almueskole med formål om å opprette en samling av etnografisk og naturhistorisk interesse, oldsaker, mynter og kunstsager, for med tiden å få ordnet et museum for Stavanger by. I 1893 sto første byggetrinn av museumsbygningen klar, og kunne vise frem de spennende samlingene.

HVORDAN KOM DYRENE TIL MUSEET?

Stavanger museum fikk helt fra starten stor støtte både fra byens befolkning og folk utover Jæren. Det ble stadig sendt inn gaver, særlig fugler. Mange dyr ble også skaffet ved kjøp fra privatpersoner, viltforhandlere og preparantverksteder i inn- og utland. Noen fikk man fra zoologiske hager, særlig dyrehagen i København.

Byens rolle som sjøfarts- og misjonsby skapte økende interesse for fjerne kulturer. Både sjøfolk og misjonærer brakte med seg til museet både etnografisk materiale og eksotiske dyr. Dette fikk betydning for mangfoldet av arter i museets samling.

Mange fugler og dyr ble også skaffet ved bytte både med norske og utenlandske museer og preparantverksteder.