KRM
Utstilling

Middelalderutstilling

I Petrikjelleren

20. des. 2016 - 23. feb. 2017

Hvorfor var Stavanger en viktig by i middelalderen? Hva er spesielt med Magnus Lagabøters landslov? Hvordan var det å vokse opp i middelalderen?

Utstillingen «Miserabiles personae- de svake i samfunnet. Kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274» vises i Petrikjelleren - i St. Petri kirke- fra 22. oktober 2016 til 28. februar 2017.

Landsloven av 1274 er den første loven som gjelder for hele landet, og blir i utstillingen presentert av kong Magnus Lagabøter selv, gjennom et snakkende maleri.

Loven omfattet alle, selv de fattige og elendige - miserabiles personae.

Publikum møter middelalderbarna Kristin og Magnus som gjennom film forteller om sin hverdag med familie, skole og arbeid, sine drømmer og bekymringer. Utstillingen formidles gjennom omvisning, film, oppgaver og aktiviteter.

Utstillingen er en forlengelse av den barndomshistoriske utstillingen «Tidsrommet – barndom gjennom 900 år» som vises på Barnemuseet, og er et samarbeid mellom Norsk Barnemuseum, Landslovprosjektet ved Universitetet i Bergen, St. Petri kirke og Barne- og ungdomsteateret.

Åpent hver torsdag kl. 10.00 – 18.00 til og med 23. februar.

Skoleklasser og grupper: 51 84 27 00