KRM
Utstilling

Fugletrekkets gåter

Hvor har fuglen fløyet?

Låvesvale er en folkekjær fugl som på sommerhalvåret skaper liv i kulturlandskapet i jakten på flygende insekter. Når vinteren kommer med mørke og kulde, blir det stilt. Tidligere trodde man at de overvintret på bunnen av innsjøer og tjern. At de hver vinter dro ut på en lang reise var utenkelig.

Utstillingen er en markering av 100 års jubileet for ringmerking av fugl i Norge, og omhandler historien bak ringmerking, kunnskap om ulike trekkfugler og resultater som forskning ved bruk av ringmerking har ført til.

Den systematiske ringmerkingen startet i Norge på tidlig 1900-tallet, hvor en konservator på Stavanger Museum, H.T.L. Schaanning var en nasjonal pioner. Revtangen Ornitologiske Stasjon og en ringmerkingssentral tilknyttet Stavanger museum ble opprettet. Siden den gang har mer enn 10 millioner fugler fått norske ringer på beinet.

For å ringmerke en fugl må man fange og håndtere den skånsomt. Det registreres så mye informasjon som mulig; hvilken art, alder, kjønn, vekt/kondisjon og status. Fuglen slippes fri med en metallring med et unikt nummer på foten som knytter fuglen til registreringene. Om fuglen blir funnet igjen (gjennom observasjoner, gjenfangst eller død), sendes ringnummeret og funninformasjon til ringmerkingssentralen ved museet. Slik informasjon bygger opp kunnskap om hvordan disse fuglene lever. Dette kan også du bidra med, om du skulle komme over en ringmerket fugl!

Kunnskap om den stedlige fordelingen av fugler og forståelse av livene deres er svært viktig i en verden der mennesker bruker mer og mer av ressursene og plassen på kloden. For å bevare oss selv, må vi bevare naturen.

Vi vet nå at den lille låvesvalen som hekker i Norge kan fly helt til Sør-Afrika om vinteren. Besøk museet og lær mer om ringmerking og hva vi nå vet om livene til låvesvalen og flere andre av våre karakteristiske fuglearter.

Perleugle fugletrekkets gåter
Perleugle (Aegolius funereus) lever i barskogbeltet og er vanligst på Østlandet og Trøndelag. Uglenes viktigste byttedyr er smågnagere. I år med lite smågnagere kan uglene trekke ut fra sine leveområder på jakt etter områder med god mattilgang.
Svarttrost trekkfuglutst
Svarttrosten som ringmerkes kjønns- og aldersbestemmes. Svarttrosthannen er svart med oransje nebb, mens hunnen er gjennomgående brun. Ungfuglene har en blassere brunfarge enn voksne hunner. Ungfuglers dekkfjær har en forskjell i farge mellom svartere fjær (nærest kroppen på vingene) og brunere fjær (ungfuglfjærene ytterst). Fuglene på bildet er da en voksen hann (øverst) og en ung hann (nederst).Utstillingen er produsert av Stavanger museum og Naturexpo. Den hadde en opprinnelig utstillingsperiode mellom 29. april - 12. oktober 2014. Hovedfoto av snøugle: iStock / MUST. Øvrige foto MUST.