KRM
Utstilling

Fuglene våre

01. jan. 1933 - 31. aug. 2016

Vet du hvilken fugl som er Norges minste? Hva med den største? Og hva er Norges nasjonalfugl? I denne utstillingen finner du fugler fra både norsk fauna og et utvalg fra resten av verden.

Rogaland er et fylke som er sterkt påvirket av menneskelige inngrep i naturen. Til tross for dette har fylket en rik og variert fuglefauna året rundt. Få steder, om noen, kan måle seg med dette fylket i artsmangfold gjennom året. I forhold til mange andre fylker er Rogaland godt undersøkt i ornitologisk sammenheng. Dette skyldes nok i første rekke at Stavanger museum har hatt ornitologi som ett av sine spesialfelt sien 1918, dernest at fylkets amatørornitologer har gjort en imponerende innsats gjennom flere tiår.

I tillegg viser utstillingen fugler fra andre dyregeografiske regioner. Flere av disse fuglene er sårbare eller direkte truet med utryddelse.