KRM
Utstilling

Det lille folket

En utstilling om bever

22. mai 2012 - 22. okt. 2012

Indianerne i Nord-Amerika kalte beverne for det lille folket fordi beverne kan minne litt om mennesker både i skikkelse og adferd. De bygger hytter og feller trær, lager vannveier og demninger, spiser bark og planter, lever i familiegrupper og danner parforhold som kan vare livet ut.

Leveområdene der det er registrert bevere strekker seg helt fra Argentina på 55 grader sør, til 70 grader nord. De finnes i skjærgården og er registrert helt opp til 3400 meter over havet i Colorado i USA. Beveren slår seg gjerne ned ved elver eller vann, men også i småtjern, bekker og myrer. Den finnes også i brakkvannsområder og kan bli observert svømmende i saltvann. De foretrekker steder hvor vannet er fra 10 til 100 meter bredt og med pålitelige vannkilder. Helst skal vannet være rolig, men det finnes også såkalte strykbevere. Beveren holder seg helst borte fra folk, men det finnes unntak. Det bor for eksempel flere beverfamilier i Wien sentrum sammen med 2 millioner mennesker.

STORE FAMILIER

Beveren er et sosialt dyr som lever innenfor et territorium. Den er monogam og finner en partner for livet. Parringstiden er i perioden fra januar til mars og ungene blir født i perioden fra mai til juli. Kullstørrelsen varierer fra 1 til 6 unger. Ungene veier rundt 500 gram ved fødselen og kan bade i hytten kun en halv time etter fødselen. Etter en uke er de dyktige svømmere. De ett år eldre dyrene i hytten passer gjerne på sine yngre søsken. Etter to år forlater vanligvis ungene familien.

NESTEN UTRYDDET

Beveren har eksistert lenge i Norge. På gammelnorsk ble beveren kalt bjor, bjør eller bjur og flere stedsnavn som Bjorli, Bjordal og Bjørvik forteller om beverens tidlige utbredelse. Rundt 1750 var beveren utbredt i omtrent hele Norge, men i løpet av 100 år ble den nesten utryddet. Da beveren ble fredet den 4. august 1845 var det kun små bestander igjen i Agder og Telemark. I Sverige og Finland kom fredningen for sent. For å få bestanden tilbake i disse landene ble det hentet bevere fra Norge. I dag utgjør den norske beverbestanden rundt 70 000 individer.