KRM
Utstilling

Byloftet

Stavanger – sted, folk og fortellinger

"Byloftet" er vårt første skritt på vei mot nye byhistoriske utstillinger. Her presenterer vi kilder som åpner en dør til Stavangers historie: kart, fotografier og gjenstander. Vi vil rette oppmerksomheten mot bybildet, menneskene og museets rolle som forvalter og forteller av byens mange historier.

En by er hjemsted og møteplass for mange mennesker. Byhistorie handler om hvordan en by har blitt slik den er i vår tid, og om hva som har kjennetegnet den i forskjellige perioder. Byhistorie er også historien om de mange mennesker som har møtt – og fremdeles møter – hverandre i byen.

Stavanger Museums kulturhistoriske samling ble påbegynt i 1877. Den består i dag av om lag 47 000 gjenstander, 14 000 fotografier og 40 hyllemeter dokumenter. I utstillingen vises noen eksempler fra samlingen for å gi et inntrykk av museets historie og samlingens mangfold. Fortellingen om museet supplerer de gamle byhistoriske utstillingene som forteller historien om byen vår gjennom nærmere 900 år.

Vil du bidra til å fortelle Stavangers historie?

I utstillingen ønsker vi også å formidle fortellingen om dagens Stavanger gjennom foto som viser livet i byen vår. I dag blir det tatt flere bilder i løpet av to minutter enn det ble gjort i løpet av hele 1800-tallet. Fotografiene vi tar, forteller om vår samtid. Kulturhistorisk avdeling samler derfor inn bilder fra publikum gjennom prosjektet #museumsfoto. Slik vil vi bygge opp en fotosamling som synliggjør byens mangfold, og sørge for at såkalte “digitalt fødte fotografier” ikke går tapt men bevares for ettertiden.