KRM
Utstilling

Byen vår

Fra fortidslandskap til oljeby

03. jun. 2017 - 31. jul. 2018

Utstillingen gir en presentasjon av Stavanger bys historie fra de første menneskene bosatte seg i regionen og fram til vår egen tid. Den tar utgangspunkt i landskapet slik det så ut før bydannelsen, og viser hvordan Stavanger har vokst fra å være et område med spredt bosetting til å bli landets fjerde største by.

Utstillingen følger byens utvikling kronologisk fra bydannelsen på 1100-tallet gjennom middelalder til reformasjon, videre i etterreformatorisk tid fram til sildebyen på 1800-tallet. Sild, brisling og olje er de tre faktorene som til sammen har formet Stavangers moderne historie; innbyggerne har hentet naturressurser fra havet og gjort dem til byens og regionens hovednæring. Utstillingen viser handels – og sjøfartsbyen som vokste fram som en følge av sildehandelen på 1800-tallet, etterfulgt av industribyen som var et resultat av den voksende hermetikkindustrien og til sist den moderne oljebyen med en omfattende etablering av norske og utenlandske oljeselskaper og annen oljerelatert virksomhet.

Kirkekunst_barn_E.Tønnessen.jpg#asset:1278