KRM
Utstilling

Barndom på 60-tallet

Norsk barnemuseum

Hvordan var det å være barn i Norge på 1960-tallet? Hva ble forventet av gutter og jenter og hvordan var forholdet mellom voksne og barn?


Barnet i historien

På 1960-tallet ble ikke barna regnet med på samme måte som i dag. Det ble ikke tatt hensyn til barnets perspektiv i forskning, og historien ble ikke skrevet fra barnets synsvinkel.

En typisk 1960-tallsfamilie

Foreldrene var et heterofilt par. De var gift og hadde klart definerte roller bestemt ut fra sitt kjønn. Den typiske familien hadde fra to til tre barn. Familiene skaffet seg bolig med barnerom, kjøpte fjernsyn, bil og moderne hjelpemidler som vaskemaskin, kjøleskap, dypfryser og støvsuger. Barna gikk sjelden i barnehage. De gikk på skole fra mandag til lørdag, og flere ungdommer enn tidligere tok utdanning.