KRM

Har du funnet en ringmerket fugl?

Dersom du finner en ringmerket fugl, vil vi gjerne at du rapporterer dette

Årlig ringmerkes omtrent 250000 ville fugler i Norge. Resultatene av ringmerkingen forteller oss hvor hekkefuglene har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært.

Når merkede fugler blir gjenfunnet, kan vi beregne levealder og innhente kunnskap om viktige dødsårsaker. Alt dette er kunnskap som er helt nødvendig for å forvalte fuglebestandene på en god måte.

All vitenskapelig ringmerking i Norge organiseres av Ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger. Siden starten i 1914 har nesten 9 millioner fugler blitt ringmerket. Dersom du finner en ringmerket fugl, vil vi gjerne at du rapporterer dette til Ringmerkingssentralen.

Last ned rapporteringsskjema her.

Dersom fuglen er merket i utlandet, vil vi videreformidle funnet til en utenlandsk sentral. Du vil motta svar fra Ringmerkingssentralen om hvor og når fuglen ble merket, og hva slags fugl det var. Museet har i tillegg sin egen feltstasjon. Revtangen ornitologiske stasjon er Nordens eldste i sitt slag. Her fanges og merkes 6-12.000 vadefugler og småfugler i året.

Generell informasjon om ringmerking finner du her.