KRM

Vår natur?

En utstilling om naturmangfold i Rogaland.

Er du nysgjerrig på hva som finnes i fjorden, på fjellet eller under søppeldunken i bakgården din?

Gjennom forskning, kunnskap, humor og lek ønsker vi å fortelle om den lokale naturen og mangfoldet i den.

Naturmangfold kan deles inn i tre ulike typer: artsmangfold, mangfold mellom ulike økosystemer, og genetisk mangfold innenfor en art.
Artsmangfoldet i Rogaland påvirkes i særlig grad av to faktorer. På den positive siden ligger Rogaland i brytningssonen mellom to regioner. Den sørlige delen, særlig kommuner som Sokndal og Eigersund, har natur og klima som har mer til felles med Agder enn resten av fylket. Derfor finner vi mange varmekjære arter i disse områdene som vi ikke finner lengre nord i fylket. I tillegg har vi fjordstrøkene der det er stor variasjon i naturtyper og vegetasjonstyper, og kort vei fra fjord til fjell. Det skaper leveområder for mange arter, og et rikt artsmangfold.

På den negative siden er Rogalands fauna og økosystem kraftig manipulert. De store rovdyra er utryddet, noe som fører til kunstig høye bestander av hjort, rådyr, og små rovdyr som rødrev. Store bestander av husløse katter trives også i det milde klimaet. Dette er faktorer som gir store skadevirkninger på artsmangfoldet, via overbeiting på vegetasjonen og et kunstig høyt predasjonstrykk på mange arter fugler og småpattedyr.

Vi kommer til å sette søkelys på hva den enkelte kan bidra med for å hjelpe naturen vår, og ikke minst å vise frem alt det fantastiske vi har her i Rogaland.