KRM

Tidsrommet

Barndomshistorie gjennom 900 år

Barndomshistorie fra middelalderen til i dag.

I denne aktivitetsutstillingen knyttes barndom tett opp til tid og rom. Vi trekker historiske linjer som viser hvordan barns liv, og våre forestillinger om barn og barndom, har endret seg.

Utstillingen rommer en barndomshistorisk tidslinje som tar for seg politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer som har betydning for barndommens utforming. På tidslinjen presenteres fem tidsdykk, hvor vi går inn på hvordan disse faktorene får forskjellige barndomshistoriske uttrykk knyttet til barnets kjønn, sosiale status og bosted. Tidsdykkene er først og fremst knyttet til Stavangers lokalhistorie, mens tidslinjen er orientert om barndomshistorien på et nasjonalt nivå. I tid strekker utstillingen seg fra middelalderen og fram til i dag.

Hvert tidsdykk er bygget opp rundt to barn på ti år. Disse tidsbarna er barndomsrepresentanter for forskjellige kjønn, bosteder og sosiale lag i sin tid.

Filmene gir svar på fire spørsmål: Hvem er vi? Hva må vi gjøre? Hva liker vi å gjøre? Hva tenker vi på?

Filmene i tidsdykkene er lagt opp slik at man ser forskjell på rollene til gutter og jenter, fattig og rik- samt at man opplever hvordan barndommen endrer seg gjennom århundrene.