KRM

Fra Hulda til hijab

Bunad og folkedrakt, identitet og mangfold

Hvem kan bruke bunad?

Med utstillingen "Fra Hulda til hijab" ønsker museet å åpne for refleksjoner rundt bunadskulturen.
Hva var utgangspunktet til Hulda Garborg? For den unge nasjonen Norge var det viktig å bygge en egen norsk identitet, og bunaden var en del av denne identiteten. Bunaden fikk godt fotfeste, og brukes fortsatt flittig. Men både Norge og verden har forandret seg siden begynnelsen av forrige århundre. Henger bunadskulturen med?

Undervisningsopplegget og utstillingen tar opp ulike temaer knyttet til var tids bunadsbruk, og setter denne inn i en historisk kontekst. Hva var målet til Hulda? Hvordan kan hennes tanker oversettes til vår tid? Hvem kan bruke bunad? Visste du at hodeplagg avslørte din status? Må bunader ha kjønn? Har det alltid vært vanlig med bunad til konfirmasjonen? Hvor mye koster en bunad? Og hvor gamle er egentlig bunadene?